Fjärrgods

Vi hanterar flera hundra ton gods varje vecka på enbart fjärrtransporter. 

Vi håller det vi lovar och hanterar godset på så vis att det ska vara i samma skick när det lastades som när det lossas på önskad plats.